DOLHAY KLINIKA Egészségügyi Kft.
H-1037 Budapest, Domoszló útja 18.
Telefon: (+36-1) 250-4974
Fax: (+36-1) 250-6576
Web: www.dolhay.hu
E-mail: info@dolhay.hu
Dolhay

Patenty, ochranné značky, fotky
a ilustrace jsou ve vlastnictví
společnosti Dolhay Kft.
Držitelé patentů: Balázs Dolhay
a Gábor Dolhay.

Hazai termék