Pap. info

Kép Kép
Kép Kép

Pokud lidský papilomavirus nepronikne do dlaždicového epitelu, nevznikne rakovina
děložního čípku, nádor pochvy nebo jiný dlaždicobuněčný karcinom.